«Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Πλάτων, Τίμαιος, 22b).


"Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην· οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης,
ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. 24. Ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες
οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν,
αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν".
(Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, στίχοι 23-24).

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και προέρχονται απο άλλες πηγές, εκφράζουν αποκλειστικά και μόνον τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Καθίσταται σαφές ότι η δημοσίευση ανάρτησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ (΄κλίκ΄ στο "Δεν υπάρχουν σχόλια"). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Επι τη ενάρξει της νέας εβδομάδος...лето, природа, лес, поляна, солнечные лучи, зелень, фон


Χαίρε πάντοτε και χαμογέλα!

Ολα απλά εισίν, η(υ)μείς εσμέν περίεργοι... 

Ξεύρετε... έχουμε καλό Θεό και πολύ καταδεκτική Παναγία 

(... δι΄ όλους αυτούς βεβαίως που έχουσιν τα ώτα ανοικτά, που ανοικτά πάντοτε και καλόπιστα διαρκώς αμφισβητούν, ολονυκτίως μελετούν, εσαεί ερευνούν και τελικά βιωματικά πιστεύουν!). 

Μέμνησο συνοδίτα του βίου τούτου... ότι το ποτήριον της ζωής 
ταύτης, έστω με μιάν μόνον σταγόναν... είναι γεμάτο με μίαν σταγόναν! 

Η αληθής και ανόθευτος φύσις, διδάσκει και ξεκουράζει. 

Μνήσθητι... το μυστικό της φύσεως είναι η Υπομονή! 


Ειρήνη Σύ!  

Δεν υπάρχουν σχόλια: