«Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Πλάτων, Τίμαιος, 22b).


"Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην· οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης,
ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. 24. Ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες
οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν,
αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν".
(Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, στίχοι 23-24).

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και προέρχονται απο άλλες πηγές, εκφράζουν αποκλειστικά και μόνον τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Καθίσταται σαφές ότι η δημοσίευση ανάρτησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ (΄κλίκ΄ στο "Δεν υπάρχουν σχόλια"). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ἡ ἀπάτη τοῦ χρόνου;Πολλὲς φορὲς ἀναρωτιέμαι, γιὰ τὸ τὶ σημαίνει χρόνος.

Πασχίζω νὰ συνειδητοποιήσω τὸ τὶ ἀκριβῶς ἔχω ἀφήσῃ ἐγὼ πίσω μου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διαβιώσεῶς μου ἐπὶ τοῦ πλανήτου…

Καὶ τὸ μόνον ποὺ θυμᾶμαι εἶναι ἐκεῖνες
οἱ λιγοστὲς στιγμές, διότι λιγοστὲς εἶναι γιὰ ὅλους μας, ποὺ ΕΖΗΣΑ ἤ ποὺ ΖΩ!!!

Καὶ εἶναι λιγοστὲς, διότι μέσα στὸ πλῆθος τῶν στιγμῶν μας, εἶναι ἐλάχιστες αὐτὲς ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἀπόλυτα, ἔως τὰ βάθη τοῦ εἶναι μας…

Ἄρα;

Τί εἶναι ὁ χρόνος γιά ἐμᾶς τούς θνητούς;

Πότε ἀκριβῶς
καταλάβαμε τό τί μᾶς συνδέει μέ τό ἐδῶ καί τώρα;

Ὅταν ζοῦμε ἤ ὅταν περνᾶμε ἔτσι, σάν ἀέρας;

Κι ὅταν ζοῦμε,
αὐτό εἶναι διαρκές ἤ ἐπαναλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ ὅταν ἔχουμε …παραδοθῇ στήν στιγμή;

Εἶναι λοιπόν ὁ χρόνος ἀπάτη, σέ σχέσιν πάντα μέ αὐτό πού ἐμεῖς εἴμαστε ἤ ὄχι;

Δεν υπάρχουν σχόλια: