«Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Πλάτων, Τίμαιος, 22b).


"Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην· οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης,
ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. 24. Ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες
οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν,
αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν".
(Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, στίχοι 23-24).

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και προέρχονται απο άλλες πηγές, εκφράζουν αποκλειστικά και μόνον τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Καθίσταται σαφές ότι η δημοσίευση ανάρτησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ (΄κλίκ΄ στο "Δεν υπάρχουν σχόλια"). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Ἐπιμένω σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο…Ἐπιμένω σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο…

Ποὺ ἀκόμη δὲν εἶναι ὀρατὸς ἀπὸ τοὺς πολλούς… Μὰ ὑπάρχει…

Δὲν εἶναι στὰ ὄνειρά μου… Εἶναι ἤδη πραγματικότης…

Εἶναι ἐκεῖ ἔξω καὶ μᾶς περιμένει…

Μὰ γιὰ νὰ τὸν γευθοῦμε, πρέπει πρῶτα νὰ τὸν πιστέψουμε…

Πιστεύω κι ἐπιμένω σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο…

Δὲν εἶναι στὰ ὄνειρά μου…

Ἐὰν ἦταν στὰ ὄνειρά μου θὰ εἶχε ἤδη διαλυθῇ… Δὲν εἶναι μόνον ἐκεῖ…

Εἶναι παντοῦ μέσα στὶς σκέψεις μου, στὶς αἰσθήσεις μου, στὶς εἰκόνες μου…

Κι ἄς μὲ διαψεύδει ἡ πραγματικότης…

Πιστεύω σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο…

Ποὺ ἔρχεται… Δὲν μποροῦμε πλέον νὰ τὸν ἀποφύγουμε…

Δεν υπάρχουν σχόλια: