«Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Πλάτων, Τίμαιος, 22b).


"Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην· οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης,
ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. 24. Ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες
οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν,
αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν".
(Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, στίχοι 23-24).

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και προέρχονται απο άλλες πηγές, εκφράζουν αποκλειστικά και μόνον τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Καθίσταται σαφές ότι η δημοσίευση ανάρτησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ (΄κλίκ΄ στο "Δεν υπάρχουν σχόλια"). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Ζητεῖται Ἄνθρωπος...Ἐτοῦτες τὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ διανύουμε, κάποιοι ἔχουν ἴσως μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ φροντίδα καὶ προστασία.

Αὐτοὶ οἱ κάποιοι, οἱ πιστοί μας φίλοι, οἱ πιστοί μας σύντροφοι, οἱ πιστοί μας φύλακες, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ταλαιπωροῦνται ἄσχημα καὶ κακοπαιρνοῦν, διότι ἡ κρίσις πρῶτα κτυπᾶ τὰ ἀθῶα αὐτὰ ζωντανὰ τῆς φύσεως καὶ μετὰ τοὺς ἀνθρώπους…

Ἄλλος λοιπὸν γιατὶ φοβήθηκε, ἄλλος διότι ἀδυνατοῦσε, ἄλλος διότι ἁπλῶς βαρέθηκε, παράτησαν τὰ ζωάκια τους στὸ ἔλεος τῶν στοιχείων τῆς φύσεως, στὶς ὀρέξεις κάθε τρικοσμικοῦ, ποὺ λαχταρᾷ τὸ κρέας τους ἀλλὰ καὶ στὸν παράγοντα κακὴ τύχη, ποὺ διαρκῶς μεγαλώνει, ὅσο κυλοῦν οἱ μῆνες.

Γνωρίζω πὼς τὸ νὰ ζητᾶμε ἀπὸ κάποιους ἀνθρώπους νὰ παρακάμψουν τὶς δικές τους ἀνάγκες, πρὸ κειμένου νὰ σκεφτοῦν τὰ ἀδέσποτα, εἶναι σχεδὸν παράλογον, γιὰ τὶς ἡμέρες μας…

Ἤδη οἱ διάφοροι Δῆμοι, μὲ πρῶτον καὶ κύριον αὐτὸν τῶν Ἀθηναίων (;;;) ἀποφασίζουν συνολικῶς εύθανασία. 

Ἐλάχιστοι ἀκόμη διατηροῦν τὸ ἀνθρώπινόν τους πρόσωπον καὶ εἶναι ἄγνωστον τὸ γιὰ πόσον καιρὸ ἀκόμη θὰ ἀντέχουν.

Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν πολύ, ὅσοι ἀκόμη ἔχουν κάποιες δυνατότητες καὶ ὅσοι ἀγαποῦν καὶ σέβονται κάθε ζωντανὸ πλᾶσμα σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ἄς προσπαθήσουν νὰ βοηθήσουν, πρὸ κειμένου νὰ μειωθοῦν τὰ ἀδέσποτα καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ποὺ θὰ ὁδηγηθοῦν στὴν εὐθανασία. 


Ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο καὶ τὸν χρόνο καὶ τὴν προσπάθεια…


Ἡ ἀποζημίωσις, σὲ συναισθηματικὸν ἐπίπεδον, εἶναι ἀπερίγραπτη…


Μὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτό.

Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς αὐτοὶ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε ἤ ἀκόμη καὶ νὰ συμβάλλουμε, ἐμμέσως ἤ ἀμέσως, στὸ νὰ ἀφανισθοῦν αὐτὰ τὰ ὑπέροχα ζωντανὰ πλάσματα ἀπὸ γύρω μας… 

Μία προσπάθεια, λίγος χρόνος καὶ πολὺ ἀγάπη εἶναι ἀναγκαῖα…


Υ.Γ. Σᾶς διαβεβαιῶ πὼς δὲν θὰ πεινάσουμε περισσότερο φροντίζοντας ἕνα ζωάκι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: