«Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Πλάτων, Τίμαιος, 22b).


"Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην· οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης,
ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. 24. Ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες
οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν,
αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν".
(Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, στίχοι 23-24).

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και προέρχονται απο άλλες πηγές, εκφράζουν αποκλειστικά και μόνον τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Καθίσταται σαφές ότι η δημοσίευση ανάρτησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ (΄κλίκ΄ στο "Δεν υπάρχουν σχόλια"). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ὁ τάφος τοῦ Ἱπποκράτους
Κατὰ τὸν Σωρανόν*, ὁ Ἱπποκράτης πέθανε τὸ 377 π.Χ. στὴν Λάρισα, περίπου ἐνενῆντα χρονῶν.

Ὁ τάφος του βρισκόταν σὲ ἕνα σημεῖο μεταξὺ τῆς ἀρχαίας Γυρτώνης (Τυρνάβου) καὶ τῆς Λαρίσης.

Κοντᾶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔχει στηθῆ σύγχρονο μνημεῖο, μὲ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Ἱπποκράτους στὴν κορυφή του καὶ ἀπὸ τὸ 1986 φιλοξενεῖται καὶ κενοτάφιο Ἰατρικὸ Μουσεῖο.

Σύμφωνα μὲ τὸν Ἄνθιμο Γαζῆ, τὸ μνῆμα τοῦ Ἱπποκράτους διατηρήθηκε μέχρι καὶ τὸν 2ο μ.Χ. αἰ.

Ἐξαιτίας μίας πλημμύρας τοῦ Πηνειοῦ, τὸ 1826, ὁ τάφος τοῦ Ἱπποκράτους ἀπεκαλύφθη στὴν ἔξοδο τῆς Λαρίσης, στὸν δρόμο πρὸς τὴν ἀρχαία Γυρτώνη καὶ κοντᾶ του κατασκευάστηκε τὸ σημερινὸ μνημεῖο τοῦ Ἱπποκράτους.

Σὲ ἔρευνα ποὺ διενήργησαν μαθητὲς τοῦ 7ου Λυκείου Λαρίσης, διαπιστώνουν ὅτι:

«Τὴν λάρνακα, ἔσπευσαν νὰ μελετήσουν οἱ ἐκεῖ λόγιοι Θ. Ἀνδρεάδης καὶ Ἱ. Οἰκονομίδης. Στὴν πλάκα φαινόταν καθαρᾶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἱπποκράτους.

Ἀπὸ τὸν φόβο τῶν Τούρκων ἀρκέστηκαν σὲ ἀπλῆ ἔρευνα καὶ παρεκάλεσαν τὸν Νετσῆπ-Μπέη, Τοῦρκο ἀλλὰ προστάτη τῶν Χριστιανῶν, νὰ διαφυλάξῃ τὴν πλάκα, πράγμα ποὺ ἔγινε, ἐνῶ τὰ εὐρήματα τῆς λάρνακος εἶχαν διαρπαγῆ. Λέγεται ὅτι ἕνα χρυσὸ φίδι τὸ πῆρε ὁ φροντιστὴς τοῦ Νετσῆπ-Μπέη καὶ τὸ πούλησε σὲ ἕναν χρυσοχόο καὶ κάποια νομίσματα πῆρε ἕνας ἄλλος Τοῦρκος.

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1857, ὁ Λαρισαῖος γιατρὸς Σαμαρτσίδης βρῆκε στὸ σπίτι τοῦ Μπέη τὴν ἐπιτάφια πλάκα καὶ τὴν δημοσίευσε σὲ ἰατρικὸ περιοδικὸ ἐκδιδόμενο ἀπὸ τὸν πρῶτο διδάκτορα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀ. Γοῦδα». 

(Πληροφορίες ἀπὸ ἐλευθερία)

* «Ἱπποκράτους γένος καὶ βίος κατά Σωρανόν»

Ὁ Σωρανὸς γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ 1ου αι. μ.Χ. στὴν Ἔφεσο, μία πόλη μὲ μακρᾶ παράδοση στὴν ἰατρική, ἀλλά καὶ ἔντονο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἐξελίξεις τῆς ἐπιστήμης. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Μένανδρος καὶ Φοίβη.

Σπούδασε ἰατρική στὴν Ἀλεξάνδρεια, τὸ πιὸ φημισμένο κέντρο ἰατρικῶν σπουδῶν τῆς ἐποχῆς. Ἄσκησε τὴν τέχνη του μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ ἀναγνώριση στὴν Ρώμη, στὰ χρόνια τῶν αυτοκρατόρων Τραϊανοῦ καὶ Ἀδριανοῦ.

(Περισσότερα γιὰ τὸν Σωρανό ἐδῶ)

Τὸ ἐπιτάφιο ἐπίγραμμα τοῦ Ἱπποκράτους, ὅπως σώθηκε στὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία, μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε στὸ ἱστολόγιο τοῦ Σταύρου Γκιργκένη ἐδῶ


Δεῖτε τὸ σημεῖο τοῦ τύμβου στὸν χάρτη ἐδῶ


Στη Λάρισα βρίσκεται ο τάφος του Ιπποκράτη;


Σύμφωνα με ιστορικές και αρχαιολογικές έρευνες, ο τάφος του Ιπποκράτη βρίσκεται στη Λάρισα και μάλιστα μεταξύ Τιρνάβου όπου το 1826 βρέθηκε κοντά στη Λάρισα μια πλάκα με το όνομα του Ιπποκράτη, το οποίο διασώθηκε από έναν φιλέλληνα Τούρκο μπέη!.. Κάποιοι λένε ότι ο τάφος του βρίσκεται κάτω από το αεροδρόμιο της Λάρισας…

Ο Ιπποκράτης ήταν η μεγαλύτερη διάνοια στον τομέα της ιατρικής στους χρόνους της αρχαιότητας. Υπήρξε από τους λίγους μεγάλους άντρες που η αξία τους αναγνωρίστηκε από τους σύγχρονούς του. Θεωρούνταν άνθρωπος μ' εξαιρετικές ιατρικές ικανότητες, σεμνός, αφιλοκερδής και απαράμιλλος δάσκαλος. Όλες του αυτές οι ιδιότητες τον έκαναν γρήγορα διάσημο, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό.

Γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. και πέθανε, κατά το Σωρανό, (επειδή η ακριβής χρονολογία του θανάτου του δεν είναι γνωστή) το 377 π.Χ. σ' ένα σημείο μεταξύ του Τίρναβου και της Λάρισας. Αυτή φαίνεται και η επικρατέστερη εκδοχή για το θάνατό του, μια και το 1826 βρέθηκε κοντά στη Λάρισα πλάκα, όπου γραφόταν το όνομα του Ιπποκράτη που διασώθηκε από φιλέλληνα Τούρκο μπέη.

Ο Ιπποκράτης θεωρήθηκε απόγονος του ίδιου του Ασκληπιού και συγκεκριμένα ο 17ος.

Σπούδασε στο ασκληπιείο της Κω, όπου και κατέλαβε το αξίωμα του αρχιερέα ασκώντας και διδάσκοντας ιατρική. Για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στον τομέα της επιστήμης του, αλλά και για τις προσπάθειές του να ταξινομήσει συστηματικά την ιατρική και για την εισαγωγή μεθόδου στη θεραπεία, ονομάστηκε "ο πατέρας της ιατρικής".

Σύμφωνα με το μύθο ο Ιπποκράτης πήγε στα Άβδηρα, για να γιατρέψει το Δημόκριτο που έπασχε από ψυχικό νόσημα. Η επαφή αυτή του Ιπποκράτη με το μεγάλο αυτό σοφό άντρα χαρακτηρίζει όλη τη μετέπειτα ζωή του γιατρού. Σ' αυτή, καθώς και στις άμεσες και έμμεσες επαφές με τα μεγάλα πνεύματα της εποχής του, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.ά. οφείλεται και η διαμόρφωση του αφιλοκερδούς χαρακτήρα του.

Τελειώνοντας τις σπουδές του άρχισε μεγάλη περιοδεία που κράτησε 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του έδειξε πάντοτε προθυμία να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του, πολλές φορές μάλιστα χωρίς αμοιβή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, δέχτηκε πρωτοφανείς εκδηλώσεις αγάπης και ο δήμος τον πολιτογράφησε Αθηναίο πολίτη.

Γυρίζοντας στην Κω διαδέχεται στο ασκληπιείο τον πατέρα του Ηρακλείδη, επίσης γιατρό και παραμένει εκεί γιατρεύοντας και διδάσκοντας, ώσπου, φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία, άφησε τη διεύθυνση της σχολής στο γαμπρό του Πόλυβο και ξανάφυγε στη Θεσσαλία, όπου και πέθανε σε ηλικία 90 χρόνων.

Πεθαίνοντας άφησε 2 γιους, επίσης γιατρούς, το Θεσσαλό και το Δράκοντα. Από αυτούς ο Θεσσαλός έγινε βασιλικός γιατρός του Αρχέλαου της Μακεδονίας, ενώ ο γιος του Δράκοντας, επίσης γιατρός, ήταν προσωπικός γιατρός της συζύγου του Μ. Αλέξανδρου Ρωξάνης.

Ο Ιπποκράτης υπήρξε μια από τις πιο αγαπητές φυσιογνωμίες της εποχής του. Μεγάλοι φιλόσοφοι, όπως ο Πλούτωνας και ο Αριστοτέλης τον αναφέρουν στα έργα τους. Ο ξακουσμένος γιατρός της αρχαιότητας Γαληνός τον θεωρεί ως το μεγαλύτερο γιατρό των αιώνων και μεγάλο συγγραφέα. Καταπιάστηκε μ' όλους τους κλάδους της ιατρικής επιστήμης και σ' όλους διέπρεψε. Ο Ιπποκράτης και οι μαθητές του συντέλεσαν πάρα πολύ στη συστηματοποίηση και το ανέβασμα της ιατρικής επιστήμης.

Ο Ιπποκράτης φημίζεται και για την πληθώρα των ιατρικών έργων που έγραψε. Η ιατρική του συλλογή κειμένων αποτελείται από 69 έργα και θεωρείται προγενέστερη του Αριστοτέλη. Η σημερινή τους μορφή οφείλεται στις διασκευές και στις ταξινομήσεις που έγιναν πάνω στο έργο του από μεταγενέστερους συγγραφείς γύρω στο 300 π.Χ. ιδιαίτερα από το Βακχείο και Ηρόφιλο.

Η ταξινόμησή τους σε:

• σημειωτικά

• φυσικά και αιτιολογικά

• θεραπευτικά

• επίμεικτα και

• αφορώντα εις τα συντείνοντα στην τέχνη του λόγου
έγινε τον α' μ.Χ αιώνα από τον Ερωτιανό που σχολίασε και τις κατηγορίες αυτές.

Από τα σπουδαιότερα έργα του είναι: το Περί αγρών, Περί αέρων, υδάτων και τόπων, Περί άρθρων, Περί αρχαίης ιατρικής, Αφορισμοί, Περί διαίτης οξέων, Περί ενυπνίων, Περί επιδημιών το πρώτον, Περί επιδημιών το τρίτον, Μοχλικός, Νόμος, Όρκος, Περί τροφής. Τα έργα αυτά θεωρούνται και τα μόνα αυθεντικά από τα 69 του καταλόγου από το μελετητή του Ιπποκράτη Littre.

Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι, πολύ κοντά στο κάστρο της Νεραντζιάς και στην Αρχαία αγορά της Κω βρίσκετε ένας αιωνόβιος πλάτανος με ένα τεράστιο κορμό σαν σπηλιά. Η παράδοση τον ονομάζει πλάτανο του Ιπποκράτη γιατί θεωρεί ότι ο πλάτανος αυτός επιζεί από την αρχαία εποχή και στην σκιά του δίδασκε ο Ιπποκράτης τους μαθητές του. 

Δίπλα στον πλάτανο υπάρχουν δύο κρήνες από την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης της Κω και μια επιγραφή στα αραβικά ότι το νερό τους είναι από την πηγή του Ιπποκράτη. Η μία από τις μουσουλμανικές κρήνες στηρίζεται σε κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού.


Αναδημοσίευση από: http://www.sakketosaggelos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: