«Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Πλάτων, Τίμαιος, 22b).


"Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην· οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης,
ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. 24. Ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες
οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν,
αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν".
(Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, στίχοι 23-24).

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και προέρχονται απο άλλες πηγές, εκφράζουν αποκλειστικά και μόνον τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Καθίσταται σαφές ότι η δημοσίευση ανάρτησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ (΄κλίκ΄ στο "Δεν υπάρχουν σχόλια"). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Ἡ ἐπιβληθεῖσα «πραγματικότητα» ἑνός ψεύτικου κόσμου

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου


Τό πανίσχυρο σήμερα οἰκουμενικό οἰκονομικό κατεστημένο κατάφερε νά ξεπεράσει καί αὐτό πού λέμε ὑποδούλωση τῶν λαῶν. Δημιούργησε μία ψευδῆ πραγματικότητα, τήν ὁποία ἐπιβάλλει καθημερινά στούς ὐπηκόους του ἀνά τήν ὑφήλιο.

Δέν ὑπάρχει σωστή ἐνημέρωση καί ὠς ἐκ τούτου δέν ὐπάρχει γνώση τῆς πραγματικότητας. 

Ἡ περί τοῦ κόσμου ἀντίληψη εἶναι ψευδής, εἶναι αὐτή πού συμφέρει στόν κατακτητή. Σοβαρότατες εἰδήσεις ἀποκρύπτονται καί προβάλλονται ἄλλες πού εἶναι ψευδεῖς ἤ ἀστεῖες. Ὅποτε δοθεῖ τό σύνθημα παὐουν οἱ πάντες νά ἀναφέρονται στά καυτά θέματα, τά ὁποῖα ἤ θάπτονται διά παντός ἤ ἀναδύονται ἐκ νέου γιά νά ἐξυπηρετήσουν ἄνομα συμφέροντα.


Ὁ κόσμος τῶν ΜΜΕ εἶναι ψεύτικος
Ὅλα τά ἔντυπα ἐλάχιστες φορές ἀναφέρονται σέ σημαντικές προσωπικότητες. Προβάλλουν καθημερινά τίς ἀσημαντότητες, πού ὅλες μαζί σχηματίζουν ἕνα χάρτινο, ψεύτικο καί γελοῖο κόσμο. Σέ αὐτό τόν κόσμο οἱ χάρτινες φιγοῦρες ἀποσύρονται, ὅποτε τοῦ καπνίσει .. τοῦ καραγκιοζοπαίχτη.

Ἡ τηλεόραση ζεῖ σέ ἕνα «δικό της», «ξένο κόσμο», πού δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν τηλεθεατή. Εἶναι ὁ κόσμος τῆς «ἄνεσης», τῆς «χλιδῆς» καί τοῦ «ἀφύσικου». Οἱ μισθοί πολλῶν ἐργαζομένων σέ αὐτήν εἶναι ἀστρονομικοί, οἱ ἐκφωνήτριες τῶν εἰδήσεων δέν φοροῦν ποτέ τά ἴδια ροῦχα, εἶναι πανάκριβα ντυμένες καί κατά τέτοιο τρόπο μακιγιαρισμένες, ὥστε τό πρόσωπό τους δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τό πραγματικό οὔτε καί μέ τήν ἡλικία τους!

Ψεύτικες εἶναι καί οἱ λεκτικές διαμάχες πού γίνονται μέ ἀγελαῖο τρόπο καί μέ τήν ἀνοχή, ἄν ὄχι καί τήν ἔμμεση προτροπή τοῦ ὑπεύθυνου τῆς ἐκπομπῆς γιά αὔξηση τῆς τηλεθέασης. Ψεύτικες οἱ ἀποκαλύψεις, τά ὑπονοούμενα καί τά καταγγελόμενα. 

Ὁ ἕνας διαψεύδει τόν ἄλλο χωρίς τελικά νἀ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια, ἕνας ψεύτικος πετροπόλεμος μέ χάρτινες πέτρες γιά τούς μικρόνοες! Γιά ὅλους ὑπάρχουν μαγνητοφωνημένες ὁμιλίες τοῦ πρόσφατου παρελθόντος τους πού τούς ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα ἀλλά παραμένουν ἀνεκμετάλλευτες, γιά ὅλους ὑπάρχουν μαρτυρίες πού παραδόξως δέν χρησιμοποιοῦνται ἀπό κανένα. 

Ὅλοι γνωρίζουν κάποιους ἐνόχους ἀλλά δέν τούς κατονομάζουν, λές καί αὐτό δέν στοιχειοθετεῖ ἀδίκημα ὑπόθαλψης ἐγκληματία!

– Δέν μᾶς γνωστοποιεῖται ποιοί αὐτοκτονοῦν λόγω ἐσχάτης φτώχειας, ποιοί λιμοκτονοῦν, πόσοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχασαν τίς περιουσίες τους καί αἰσθάνονται ὄνειδος τῆς κοινωνίας, πόσοι ἐκπατρίζοντα καί πόσοι ξένοι τούς ἀντικαθιστοῦν ἀλλοιώνοντας τό κοινωνικό status.

– Δέν γνωρίζουμε ποιοί πλούτισαν εἰς βάρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί παρέμειναν ἀτιμώρητοι, ποιοί ἐπιμένουν νά κλέβουν ἀκόμη ἤ νά σπαταλοῦν ἀσύστολα τό δημόσιο χρῆμα, ποιοί ἀνήθικοι καί ἀνίκανοι εἶναι οἱ ἴδιοι καί οἱ ἴδιοι στόν κρατικό μηχανισμό.

Κ α ί κ ά τ ω ἀ π ό ὅ λ α α ὐ τ ά σ ι γ ή!

Μία νεκρική σιγή, λές καί τά ἀνωτέρω ἀφοροῦν ἄλλους!

Ἀφοῦ μάς ἔμαθαν νά ζοῦμε σέ ψεύτικη πραγματικότητα, κανένας δέν μᾶς φοβᾶται πιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: