«Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Πλάτων, Τίμαιος, 22b).


"Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην· οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης,
ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. 24. Ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες
οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν,
αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν".
(Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, στίχοι 23-24).

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και προέρχονται απο άλλες πηγές, εκφράζουν αποκλειστικά και μόνον τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Καθίσταται σαφές ότι η δημοσίευση ανάρτησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ (΄κλίκ΄ στο "Δεν υπάρχουν σχόλια"). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ο Λειτουργός του Θεού... όπως πρέπει να είναι...«Πρώτο γνώρισμα του κληρικού δεν είναι η μόρφωση ούτε η επιστημοσύνη. Κύριο γνώρισμα του κληρικού είναι η ευλάβεια, ο φόβος του Θεού, να έχει πρώτη του προτεραι­ότητα να τηρεί ο ίδιος τις εντολές του Θεού. Με το παρά­δειγμά του πρέπει να διδάσκει ο παπάς. Αν η προσωπική του ζωή δεν μιλάει, τότε τα λόγια του δεν πείθουν κανένα. Πρώτη προτεραιότητα στον κληρικό είναι το πνευματικό του βάρος. 

Αν δεν υπάρχει, τα παρατράγουδα είναι νομο­τελειακή συνέπεια. Και όλο θα αυξάνουν. Όση μόρφωση και αν υπάρχει. Υπάρχουν κληρικοί με μειωμένα προσό­ντα (απόφοιτοι Δημοτικού), που λάμπουν ως φωστήρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η μόρφωση. «Στέργε μέν τά παρόντα· ζήτει δέ τά βελτίω». Το καλύτερο είναι η πρόβλεψη και η οριοθέτηση πλαισίου και απαιτήσεων για την είσοδο στον κλήρο "νέων" ανθρώπων (γιατί όχι και γερόντων στην ηλικία), με "βάρος" όχι στα εξωτερικά προσόντα, αλλά στα του "έσω ανθρώπου". 

Και αυτά τα πνευματικά προσόντα είναι: 
α) να κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά του, 
β) να είναι στην αγάπη ερριζωμένος και τεθεμελιωμένος, 
γ) να καταλαβαίνει τι είναι πλάτος, μήκος, ύψος, βάθος, «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις» και όχι σαν ελεύθερος στοχαστής, 
δ) να ζει την αγάπη του Χριστού, που είναι χίλιες φορές ανώτερη από κάθε γνώση, και ε) να είναι γεμάτος «εἰς πᾶν τό πλήρωμα τοῦ Θεοῦ» (Εφεσ. 3: 16-19). Αν ο παπάς σε αυτά είναι φτωχός, έχει ο ίδιος ανάγκη καλού Σαμαρείτη· δεν μπορεί να είναι ο ίδιος καλός Σαμαρείτης.

Κύριο χαρακτηριστικό του κληρικού δεν είναι το ράσο του ή το καλυμμαύχι του, αλλά η ετοιμότητά του και ο κατά Θεόν ζήλος του. Γι' αυτό και οι αληθινοί κληρικοί, για να είναι σωστοί ποιμένες, δεν είναι δυνατόν να εκπαιδευ­τούν μέσα από προγράμματα για "μάνατζερ" ή μέσα από σεμινάρια για οργάνωση επιχειρήσεων, αλλά μόνο μέσα απ' τη μετάνοια, την ταπείνωση και τη συγκατάβαση. Αν ο ιερεύς ο ίδιος δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, τότε ποτέ δεν θα μπορέσει να Το μοιραστεί με άλλους.»

Μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης
 κυρός Μελέτιος 


Δεν υπάρχουν σχόλια: